Cluster Audiovisual Galego

INFORMACIÓN SOBRE O COVID-19

25-03-2020

Nesta sección encontrarás as publicacións de interese sobre as actuacións e medidas tomadas polas autoridades e organizacións con motivo da crise sanitaria polo coronavirus.

O Clúster Audiovisual Galego manterá unha canle de comunicación directa cos seus asociados, informando das últimas novidades, así como a través dos seus medios online.

Podedes contactarnos a través das canles habituais:

  • Teléfono: +34 981 941 792
  • Mail: cluster@clag.es

Normativa e medidas de carácter estatal, autonómico e internacional


Normas consolidadas contidas no BOE con motivo da crise sanitaria COVID-19 (ligazón)

Real Decreto-lei 10/2020, de 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuído recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais, coa fin de reducir a mobilidad da poboación no contexto da loita contra o COVID-19 (no BOE do 29 de marzo de 2020)

Real Decreto-lei 9/2020, de 27 de marzo, polo que se adoptan medidas complementarias, no ámbito laboral, para paliar os efectos derivados do COVID-19 (no BOE do 28 de marzo de 2020)
 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (no BOE do 28 de marzo de 2020)  

Novas medidas económicas da Xunta de Galicia contra o coronavirus

Resolución de 25 de marzo de 2020, da Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 24 de marzo de 2020, polo que se aproban as características do primeiro tramo da liña de avais do ICO para empresas e autónomos, para paliar os efectos económicos do COVID-19 (en BOE do 26 de marzo de 2020)

Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19 (no BOE do 18 de marzo de 2020)

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (no BOE do 18 de marzo de 2020)

Resolución de 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 (no DOG  do 15 de marzo de 2020)

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (no BOE do 14 de marzo de 2020)

Resolución do 13 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, polo que se declara a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e se activa o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego), como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19 (no DOG 50-Bis do 13 de marzo de 2020)

Real Decreto-Lei 7/2020, de 12 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes para responder ao impacto económico do COVID-19 (no BOE do 13 de marzo de 2020)

Real Decreto-Lei 6/2020 polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito económico e para a protección da saúde (no BOE do 11 de marzo de 2020)


Suspensión de prazos administrativos, xestión de proxectos en marcha e convocatorias de axudas


Igape: Préstamos avalados para apoiar a pemes e autónomos no contexto de crise do COVID-19 (condicións e prazos de solicitude)

Guía para a tramitación de Expedientes de Regulación de Emprego (ERTEs) por forza maior polo COVID-19

Guía para a tramitación de Expedientes de Regulación de Emprego (ERTEs) por causas económicas, técnicas, organizativas ou da producción polo COVID-19


Preguntas frecuentes sobre Expedientes de Regulación Temporal de Emprego (ERTS)

Teléfono gratuíto de atención a empresas polo COVID-19 da Xunta de Galicia para resolver dúbidas sobre a tramitación de ERTEs

CDTI: Flexibilización de criterios do Programa INNVIERTE

Xunta de Galicia: Novo servizo de información para empresas (Plafaforma Gohu). Con ela poderás estar informado e coñecer en tempo real as medidas económicas e laborais impulsadas desde as Administracións 

ICAA: Nota sobre procedemento de cualificación efectuado polo ICAA

CDTI: Ampliación de prazo de xustificación de axudas parcialmente rembolsables

CDTI: Medidas urxentes en innovación en pemes e midcaps: exención de garantías, xestión fast track de proxectos e extensión todas CCAA da Liña Directa de Innovación

Igape: Ampliación de prazos crise COVID19

Gain: Interrupción de prazos por mor do COVID-19


Protocolos de actuación e recomendacións para empresas e traballores


Marketplace COVID-19 GALICIA. Plataforma á que podes incorporar as túas ofertas e demandas de suministros de Equipos de Protección Individual EPI´s e outros equipamentos necesarios na crise do Coronavirus

Recomendacións de hixiene para os equipos audiovisuais

Protocolo fronte ao coronavirus para traballadores. Ministerio de Sanidad

Guía para a actuación no ámbito laboral en relación ao novo coronavirus. Ministerio de Trabajo y Economía Social

Criterio Operativo da Inspección de Traballo sobre medidas e actuacións relativas a situacións derivadas do COVID-19. Ministerio de Trabajo y Economía Social 

Recomendacións
de prevención no traballo fronte ao COVID-19. Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA)

Recomendacións con relación á situación do novo coronavirus en Galicia. Consellería de Sanidade

Información sobre as medidas de flexibilización dos mecanismos de axuste temporal de actividade para evitar despidos no capítulo II do BOE


Fontes de información recomendadas


Ministerio de Sanidad

Servizo Galego de Saúde

Organización Mundial para la Salud